« Voeding blijft ondergeschoven kindje in medische opleidingen»

Gepubliceerd op 13-12-2019

Binnen de reguliere geneeskunde lijkt de aandacht voor voeding toe te nemen, maar uit recent onderzoek blijkt dat weinig meer te zijn dan een eerste begin. Te weinig wordt nog beseft hoe ingrijpend de gezondheid wordt beïnvloed door de keuze van voedingsstoffen en voedingsmiddelen. Universitair-medische studenten worden er in het gros van de landen slecht op voorbereid.
 
De in The Lancet gepubliceerde studie is verricht door wetenschappers uit Australië, Nieuw Zeeland en Nederland. Zij deden een systematisch literatuuronderzoek naar de voedingskennis en -vaardigheden van huidige of niet langer dan vier jaar geleden afgestudeerde medische studenten. Ook brachten zij in kaart hoe de studenten aankeken tegen voedingsonderricht en in hoeverre zij vertrouwen hadden in de mogelijkheden om hun toekomstige patiënten hierin te begeleiden, een taak die meestal aan huisartsen toevalt (of wordt uitbesteed). Ten slotte werden ook initiatieven geëvalueerd om voeding een plaats te geven in de lesstof.

Voor de systematische review vanaf 2012 werden van de 66 gevonden studies 24 geschikt bevonden voor nadere analyse. Dat waren 16 kwantitatieve en drie kwalitatieve studies plus vijf initiatieven voor aanpassing van de leerstof. De onderzoeken hadden betrekking op de Verenigde Staten (11), Europa in het algemeen (1), het Verenigd Koninkrijk (1), Italië (1), Albanië (1), Australië (4), Nieuw-Zeeland (2), de Verenigde Arabische Emiraten (1), Japan (1) en Ghana (1).

Enig optimisme kon worden afgeleid uit pogingen tot een curriculum te komen waarin voeding een volwaardige plaats inneemt. Maar het bestaande beeld was niet opwekkend. Voeding maakt geen vanzelfsprekend onderdeel uit van de opleiding, waardoor kennis en vaardigheden van studenten tekortschieten. Zij hebben de behoefte voeding deel uit te laten maken van de patiëntenzorg, maar achten zich niet voldoende gekwalificeerd om dat te doen. De conclusies verschilden niet wezenlijk per land en evenmin naar gezondheidszorgsysteem.

Volgens de auteurs zou voedingsonderricht verplicht onderdeel van de medische opleiding moeten zijn. Daaraan kan worden toegevoegd dat hun pleidooi ook de ontevredenheid onder veel patiënten raakt. Zij missen gedegen voedingsvoorlichting van hun artsen en de bron van dit probleem ligt in de opleiding.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 13 december 2019 Platform voor Voedingsgeneeskunde

Referentie(s)
Crowley J, Ball L, Hiddink GJ. Nutrition in medical education: a systematic review. Lancet Planet Health. 2019 Sep;3(9):e379-e389. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30171-8/fulltext

nutrition-1576229003.png