Therapieën

Natuurgeneeskunde:

Natuurgeneeskunde is een autonome, traditionele, westerse geneeswijze die door Hippocrates werd ontwikkeld in Griekenland -in de 5e eeuw voor Christus - en zijn authenticiteit en uniciteit heeft weten te behouden.  In de natuurgeneeskunde houdt de natuurgeneeskundige zich bezig met de gezondheid en ontwikkelingsweg van mensen met als doel het zelfherstellend vermogen van de patiënt te stimuleren zodat het genezingsproces aangezet wordt en de patiënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Met behulp van natuurgeneeskunde worden aandoeningen van zowel acute, chronische, functionele als structurele aard behandeld. Er wordt getracht een genezingsproces op gang te brengen waardoor het totale welbevinden verbetert. Op deze wijze werkt natuurgeneeskunde curatief en in belangrijke mate preventief.  

Bioresonantietherapie:

De BICOM-2000® bioresonantietherapie:

Informatie-uitwisseling tussen cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Dat gebeurt via bepaalde frequenties.
In een gezond lichaam functioneert deze uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel op een goede manier functioneren.
Als er echter gifstoffen, bacteriën, virussen, parasieten en allerlei soorten straling op het lichaam inwerken, kan de communicatie tussen de cellen verstoord worden. En een verstoorde celcommunicatie kan uiteindelijk leiden tot allerlei ziekteverschijnselen, zoals pijnen, allergieën, chronische vermoeidheid enz.
Met de BICOM-2000® bioresonantietherapie worden de kenmerkende frequenties van de ziekmakende stoffen getest en wordt de invloed ervan op het lichaam bepaald. Dit gaat snel en absoluut pijnloos.
Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt.
Tijdens de therapie worden de storende frequenties door de BICOM-2000® omgezet tot therapiefrequenties die vervolgens via elektroden aan het lichaam worden toegediend, zodanig dat de verkeerde frequenties worden geneutraliseerd. Het lichaam kan zich weer herstellen.

Voedingstherapie/Orthomoleculaire therapie:

De juiste dagelijkse voeding is fundamenteel voor een gezond en fit lichaam. Spijsverteringsproblemen (diarree, constipatie, oprispingen) moeheid, allergieën, overgewicht e.d. zijn meestal de oorzaak van een verkeerd voedingspatroon. Door middel van de juiste voeding en eventueel voedingssupplementen helpt u uw lichaam te genezen

Bachbloemenremedies:

De Bachbloemenremedies hebben een positief effect op negatieve emoties. 
Ze zijn een ondersteuning om gemoedsstemmingen en emoties waar iemand last van heeft, te verzachten. Het emotionele evenwicht wordt hersteld waardoor eventuele ziekte kan worden voorkomen.

Fytotherapie: 

Fytotherapie betekent "genezen met planten". Fytotherapie is het toepassen van plantaardige geneesmiddelen met als doel de gezondheid te behouden of te bevorderen. 

Aromatherapie:

De populariteit van aromatherapie is niet alleen te danken aan de lekkere geuren waarmee mensen zich kunnen omringen maar aromatherapie heeft eveneens de potentie om werkelijk een aantal gezondheidsklachten op te lossen. Of het simpele advies om 2 druppeltjes lavendel op het hoofdkussen te sprenkelen om beter de slaap te vatten in plaats van voorgeschreven slaapmiddelen, is ook een voorbeeld van toepassing van aromatherapie. 

Kinesiologie

Kinesiologie is een holistische geneeswijze. Biochemie, structuur en de psyche zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo kan bv de oorzaak van hoofdpijn liggen bij het disfunctioneren van de darm maar ook bij blokkades of emotionele problematiek. Met het toepassen van diverse spiertesten  -er wordt een zachte druk uitgeoefend op de spier(en)-  kan gekeken worden waar de disbalans zich bevindt en wat mogelijk de oorzaak is van de klacht(en). Met kinesiologie probeert men de balans te herstellen en zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.