Tarieven

Intake/Natuurgeneeskundige behandeling  2 - 3,5  uur

€ 129,50

Natuurgeneeskundige behandeling 1 - 2 uur €  89,50
Natuurgeneeskundige behandeling 45 minuten €  69,50
Natuurgeneeskundige behandeling 30 minuten €  49,50

De consulten worden doorgaans door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed (gedeeltelijk) indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 

Advies: vraag vooraf altijd even na bij uw eigen zorgverzekeraar welke kosten vergoed worden! (supplementen vallen doorgaans buiten de vergoeding muv homeopathische middelen)

Handige link voor een overzicht vergoedingen zorgverzekeraars. 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/natuurgeneeskunde.aspx

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

Op grond van de genoemde beroepsvereniging wordt er vergoed. LET OP: bij sommige zorgverzekeraars dient u vooraf te controleren welke therapieën ze wel/niet vergoeden om teleurstellingen te voorkomen. 

Een afspraak kan tot 24 uur vóór de behandeling kosteloos worden verzet of afgezegd. 

LYLL is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)  RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) link: www.vbag.nl  www.rbcz.nl  

Klachten

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht, kan het toch zijn dat u een klacht heeft. Laten we die samen oplossen. Lukt het niet om er samen uit te komen dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal de klacht onderzoeken en u helpen deze klacht te formuleren. De functionaris werkt conform de klachtenregeling van de beroepsvereniging VBAG (regeling staat op de website van de VBAG). De functionaris zal bemiddelen tussen u en mij om binnen de wettelijke vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing te komen. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling dan kunt u zich wenden tot een geschillencommissie; deze voorkomt dat de rechter ingeschakeld moet worden. De procedure die gevolgd wordt is volgens  de Wkkgz ( wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De geschillencommissie doet  bindende uitspraken.