« Prevalentie diabetes heeft Europa-wijd een epidemisch karakter»

Gepubliceerd op 09-10-2020

Voor wie nog zou twijfelen: het aantal mensen met diabetes groeit nog steeds en dit doet zich voor over heel Europa. Een cijfermatig overzicht in een recente publicatie laat dit zien, evenals de hoge frequentie  van met de ziekte geassocieerde verschijnselen als overgewicht en inactiviteit. Er zijn wel verschillen tussen de landen en ook tussen de seksen.
 
In de helft van de lidstaten ligt het percentage diabetici tussen de 8 en 9% en in Bulgarije, Hongarije en Malta boven de 10%. Kijken we alleen naar mannen, dan geldt dat hoogste percentage ook voor Estland, Spanje en Tsjechië. In Bulgarije is ook meer dan 10% van de vrouwen diabeet. In zowel België als Nederland heeft 6 à 7% van de mannen en vrouwen diabetes.

De belangrijkste risicofactor overgewicht is zo wijd verbreid dat in niet één lidstaat het percentage mensen dat te zwaar is, onder de 50% uitkomt. In 21 van de 28 landen ligt het rond de 60%. Op Letland na bedraagt het percentage mannen met overgewicht in alle lidstaten meer dan 60% en in zes daarvan tussen de 60 en 70%. Bij vrouwen ligt het iets minder ongunstig, waarbij Oostenrijk het beste scoort met nog altijd een percentage van 49,2%. Obesitas in de zin van zwaar overgewicht gaat in meer dan de helft van de lidstaten op voor rond de 25% van de bevolking. Overal is het minimaal 20% en de cijfers voor mannen en vrouwen verschillen hier niet wezenlijk.

Fysieke inactiviteit als risicofactor valt niet gemakkelijk aan diabetes te koppelen: de mate waarin zich dit voordoet, verschilt van land tot land. Uitschieter is Malta, waar 45% van de bevolking niet voldoet aan de normen voor fysieke activiteit. Daarna volgen enkele Zuid-Europese landen, maar ook België en het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen zijn in het algemeen minder lichamelijk actief dan mannen.
 

Auteur
Ton Geurtsen
Referentie(s)
Altobelli E, Angeletti PM, Profeta VF, Petrocelli R. Lifestyle Risk Factors for Type 2 Diabetes Mellitus and National Diabetes Care Systems in European Countries. Nutrients. 2020 Sep 13;12(9):E2806. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2806/html


Verschenen in de nieuwsbrief van 9 oktober 2020

groei-diabetes-1602248043.png