« Recente meta-analyse gepubliceerd: vitamine D en corona»

Gepubliceerd op 02-11-2021

27 Oct, 2021 Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg (VNIG) Door Fleur Kortekaas

 

Op het onlangs gehouden congres van het Amerikaanse Office of Dietary Supplements (ODS) was veel aandacht voor vitamine D en de relatie met de kans op een SARS-CoV-2-besmetting. Het ODS richt zich op het verstrekken van voorlichting over voedingssuppletie op basis van wetenschappelijk onderzoek.1

Een van de studies die werd aangehaald, is een recent in het internationale vaktijdschrift Journal of Epidemiology and Health gepubliceerde systemtische review over de rol van vitamine D in het voorkomen van een SARS-CoV-2-besmetting. De conclusie uit deze studie was dat vitamine D-deficiëntie het risico op een Covid-19-infectie en de kans op een ernstiger ziekteverloop verhoogt. De onderzoekers geven de aanbeveling vitamine D-supplementen toe te voegen aan preventie- en behandelingsprotocollen voor Covid-19.2

In de systematische analyse werden 23 studies naar de relatie tussen vitamine D en Covid-19-infectie en de gevolgen ervan geïdentificeerd (n=206.861). Onderzoekers pasten drie meta-analyses toe genaamd D-CIMA, D-CSMA en D-CMMA voor respectievelijk Covid-19 infectie, ernst, en mortaliteit. Volgens het verkregen resultaat van D-CIMA, heeft iemand met een laag serum-vitamine D 1,64 keer (95%CI=[1,32-2,04],p<0,001) meer kans om Covid-19 infectie te krijgen. Een serum-vitamine D-niveau van (25(OH)D<20 ng/mL of 50nmol/L) werd als deficiënt beschouwd. In D-CSMA vonden onderzoekers dat mensen met een vitamine D-deficiëntie 2,58 keer (95%CI=[1,28-5,19],p=0,008) meer kans hebben op een ernstig verloop van Covid-19. Uit de analyse D-CMMA bleek dat een laag vitamine D-niveau geen effect heeft op het risico op Covid-19-sterfte (OR=2.42 95%CI=[0.73-8.04],p=0.148).

De Gezondheidsraad ziet op dit moment nog steeds geen aanleiding om een vitamine D-supplement te adviseren voor een betere bescherming tegen luchtweginfecties en corona. Ze stelt dat er beperkt bewijs is dat extra vitamine D luchtweginfecties kan voorkomen. En dat dit effect heel klein is.3 Ook het ODS geeft nog geen aanbeveling voor het gebruik van vitamine D in de preventie van corona, maar zal haar aanbevelingen heroverwegen in afwachting van vervolgonderzoek. Toch lijkt het nu de herfst en winter hun intrede doen belangrijk te letten op een goede opvolging van bestaande vitamine D-suppletierichtlijnen voor de verschillende doelgroepen.

Het hele onderzoek is gratis in te zien via pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34607398

Bronvermelding:
1. Office of Dietary Supplements, geraadpleegd op 25 oktober 2021 via www.covid19treatmentguidelines.nih.gov
2. Kaya MO, Pamukçu E, Yakar B. The role of vitamin D deficiency on the Covid-19: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Epidemiol Health. 2021 Sep 23:e2021074. doi: 10.4178/epih.e2021074. Epub ahead of print. PMID: 34607398.
3. Voedingscentrum/ Gezonde voeding. Beschermt extra vitamine D mij tegen luchtweginfecties, zoals corona? Geraadpleegd op 25 oktober 2021 via www.voedingscentrum.nl

 
 
 

5403-vitamine-d-corona-web-1635842464.jpeg