« Combinatie probioticum en omega-3 gunstig bij ‘inflammaging’»

Gepubliceerd op 13-10-2022

Suppletie met een multistrain-probioticum in combinatie met omega-3-vetzuren stimuleert de anti-inflammatoire activiteit, die mogelijk laaggradige ontsteking bij ouderen (inflammaging) kan verminderen.
 
Chronische laaggradige ontsteking bij ouderen verhoogt het risico op leeftijdsgebonden chronische ziekten. De ontstekingsremmende eigenschappen van probiotica en omega-3-vetzuren zijn goed gedocumenteerd, maar er zijn geen studies over de effecten van een gecombineerde suppletie.

Deze acht weken durende studie betrof 91 proefpersonen (65-80 j) met een normale BMI. Tot de inclusiecriteria behoorde een hsCRP van 1,5-6mg/L. Het omega-3-voedingssupplement bestond uit 1100 mg visolie (640 mg omega-3 waarvan 300 mg EPA en 220 mg DHA) en 200 IE (5 mcg) vitamine D, verdeeld over twee capsules. Het vierstammige probioticum bevatte gelijke hoeveelheden van twee stammen Bifidobacterium lactis (Bi-07 en BI-04) en twee van Lactobacillus (L. acidophilus NCFM en L. paracasei Lpc-37). De dosering was twee capsules per dag met in totaal 10 miljard kve.

De proefpersonen moesten gedurende de interventie hun gebruikelijke voeding handhaven. De onderzoekers stelden weliswaar lagere hsCRP-waarden vast bij de interventiegroep ten opzichte van placebo, maar het verschil was niet significant. Wel zagen de onderzoekers significant hogere niveaus van het anti-inflammatoire cytokine IL10, vergeleken met de placebo. Er was geen verschil in gastro-intestinale permeabiliteit tussen de groepen, hoewel valeriaanzuur of pentaanzuur (korte-ketenvetzuur betrokken bij gunstige immuunregulatie) significant toenam in de behandelgroep.

De onderzoekers concluderen dat een combinatie van omega-3-vetzuren en probiotica interessant kan zijn als niet-farmacologische behandeling voor laaggradige ontsteking bij ouderen. Het is goed om te beseffen dat het hier gaat om een proof-of-conceptstudie, die vraagt om uitgebreidere studies om deze bevindingen te bevestigen. De onderzoekers merken tevens op dat de resultaten weliswaar 'vrij bescheiden' zijn, maar dat ze niettemin ontstekingsremmende activiteit aantonen van de combinatie probiotica en omega-3-suppletie. De intra-individuele variabiliteit van CRP-waarden (C-reactief proteïne) die in de huidige studie werd waargenomen, zet vraagtekens bij de bruikbaarheid ervan als marker van laaggradige ontsteking. Bovendien kan een hogere dosis omega-3 nodig zijn om positieve effecten te zien.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 13 oktober 2022 Platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
Tingö L, Hutchinson A N, Bergh C et al. Potential Modulation of Inflammation by Probiotic and Omega-3 Supplementation in Elderly with Chronic Low-Grade Inflammation—A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 2022, 14.19: 3998.

probioticum-0-1665641842.png