« Lichaamsbeweging net zo goed als antidepressiva»

Gepubliceerd op 27-10-2022

Uit een recente studie, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, blijkt dat lichaamsbeweging net zo goed is voor de behandeling van depressie als antidepressiva. Dit geldt voor mensen met milde of matige symptomen. Het nemen van antidepressiva verhoogde de effectiviteit niet.
 
De publicatie gaat over een meta-analyse van 21 gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken, met in totaal 2551 deelnemers. De onderzoekers keken naar studies met lichaamsbeweging, antidepressiva en een combinatie van beide in vergelijking met elkaar of met een placebo- of controle groep.

Er waren geen verschillen in behandeleffectiviteit tussen de drie belangrijkste interventies (oefening versus antidepressiva, combinatie versus oefening, combinatie versus antidepressiva). Wel waren alle behandelingen gunstiger dan de controles. Beweeginterventies hadden een hogere uitval dan gebruik van antidepressiva. In de groep deelnemers die antidepressiva namen, meldde 22% bijwerkingen, tegen slechts 9% van de deelnemers die aan lichaamsbeweging deed. De bevindingen waren overtuigend: de conclusie bleef overeind nadat de onderzoekers controleerden voor studiekwaliteit en andere factoren.

De auteurs concluderen dat lichaamsbeweging de symptomen van depressie in vergelijkbare mate vermindert als antidepressiva alleen of in combinatie met lichaamsbeweging. Dat betekent dat lichaams­beweging een alternatieve aanpak kan zijn voor de behandeling van niet-ernstige depressie bij volwassenen. Ze zijn van mening dat patiënten hierover beter geïnformeerd zouden moeten worden.

Daarbij erkennen ze dat lichaamsbeweging meer discipline vereist. Wellicht vielen om die reden aan het einde van de studie meer mensen uit in de oefengroep dan in de antidepressiva­groep. De resultaten van deze studie komen overeen met een studie van eerder dit jaar waarin lichaams­beweging in verband werd gebracht met een 25% lager risico op depressie.2 In een ander onderzoek hadden degenen die aan lichaams­beweging deden, significant minder terugval na tien maanden dan degenen die antidepressiva gebruikten.3


Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat het zich alleen richtte op milde tot matige depressies . De onderzoekers hebben ook geen studies opgenomen met interventies zoals yoga en tai chi, die misschien meer psychologische effecten hebben dan alleen lichaamsbeweging.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 27 oktober 2022  Platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
Recchia F, Leung C K, Chin E C, et al. Comparative effectiveness of exercise, antidepressants and their combination in treating non-severe depression: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials.British Journal of Sports Medicine, 2022.
Pearce M, Garcia L, Abbas, A, et al. Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA psychiatry, 2022.
Babyak M, Blumenthal J A, Herman, S, et al.Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosomatic medicine, 2000, 62.5: 633-638.
 

nb446-1-1666856838.png