« Hogere eiwitinname verlaagt kans op beperkingen op hoge leeftijd»

Gepubliceerd op 23-04-2019

In een prospectieve cohortstudie, gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society, bekeken onderzoekers hoe eiwitinname kan helpen bij het behoud van onafhankelijkheid op oudere leeftijd. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat een hogere eiwitinname, dat wil zeggen 1,0 g/kg lichaamsgewicht of meer, geassocieerd is met gunstiger vooruitzichten wat betreft onafhankelijkheid bij de oudste volwassenen.  
 
Terwijl de eiwitbehoefte bij het ouder worden stijgt, neemt de eiwitinname bij veel ouderen juist af. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eiwitten voor volwassenen (0,8-0,83 gram/kg/dag) is ontoereikend voor ouderen. In Engeland liggen nu voorstellen om dit te verhogen naar minimaal 1 g/kg lichaamsgewicht voor oudere volwassenen (PROT‐AGE en the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism study group).

Het onderzoeksteam maakte gebruik van de gegevens van de Newcastle 85+ Study (UK). Ze includeerden deelnemers die 85 werden in 2006. Bij het begin van de studie waren er 722 deelnemers, waarvan 60% vrouwen. De deelnemers gaven informatie over wat ze dagelijks aten, hun algehele gezondheid en medische gegevens. Het viel op dat de voeding van meer dan een kwart van de hoog bejaarden in Noordoost-Engeland te weinig eiwit bevatte. Ze onderzochten de impact van eiwitinname op de toename van beperkingen over een periode van vijf jaar.

De eiwitinname werd uitgedrukt in g/kg lichaamsgewicht onder of boven 0,8 g/kg lichaamsgewicht (RDA) en onder of boven 1 g/kg lichaamsgewicht. De ‘afhankelijkheidsscore’ werd berekend bij de start, en na 18, 36, en 60 maanden opvolging. Deze score vond plaats op basis van hun vermogen om 17 dagelijkse activiteiten uit te voeren zoals in en uit een stoel komen, en boodschappen doen.

De onderzoekers konden aantonen dat mensen van 85 jaar met een hogere eiwitinname minder beperkingen hadden bij de start van het onderzoek en mildere beperkingen in de vijf jaar die volgden dan mensen die minder eiwit aten. Het beschermende effect was sterker bij deelnemers met een eiwitinname van 1 g/kg lichaamsgewicht of hoger. Deze resultaten ondersteunen het advies voor inname van 1,0 to 1,2 g/kg lichaamsgewicht, voor oudere volwassenen.
 
Verschenen in de nieuwsbrief  VOEDINGSGENEESKUNDE  van 19 april 2019

Referentie(s)
Mendonça, N., et al. Protein intake and disability trajectories in very old adults: the Newcastle 85+ Study. Journal of the American Geriatrics Society, 2019, 67.1: 50-56.; https://doi.org/10.1111/jgs.15592">

noten-1-1556023266.jpg