« Zowel groene als oolongthee beschermen tegen borstkanker»

Gepubliceerd op 01-05-2019

Platform voor voedingsgeneeskunde 1 mei 2019

Een recente meta-analyse bevestigt eerdere bevindingen dat van groene thee een beschermende werking uitgaat tegen borstkanker. Dat geldt vooral voor het ontstaan van recidieven bij vrouwen die al eerder getroffen waren. Ander onderzoek laat zien dat een positieve werking ook valt toe te schrijven aan oolongthee.
 
Oolongthee is een traditionele Chinese theesoort en onderscheidt zich van groene thee (niet geoxideerd) en zwarte thee (wel geoxideerd) doordat het gedeeltelijke oxidatie heeft ondergaan. Het effect bij borstkanker is door wetenschappers in vitro getest op zes borstkanker cellijnen, die met name verschilden in de vorm van de tumor: het wel of niet hebben van receptoren voor oestrogeen (ER-positief of -negatief), voor progesteron (PR-positief of -negatief), voor het eiwit HER2 (HER2-positief of -negatief) of voor geen van de drie, aangeduid als triple negatieve borstkanker. De cellen werden behandeld met verschillende concentraties van extracten uit groene, zwarte en oolongthee. Als gevolg daarvan stopten alle typen tumorcellen met groeien bij zowel groene als oolongthee. Dat effect trad echter niet op bij zwarte thee. De onderzoekers onderstreepten extra het belang van oolongthee: in Chinese regio’s waar dat veel gedronken wordt, liggen de prevalentie van en de sterfte aan borstkanker lager.

Voor de meta-analyse naar de effecten van groene thee konden gegevens worden geraadpleegd van 163.810 personen, uit in totaal 13 studies die na selectie overbleven. Dat waren acht cohortstudies en vijf case-control onderzoeken. Er werd een negatief, statistisch significant verband gevonden tussen de consumptie van groene thee en het borstkankerrisico. Dat verband was het sterkst bij de kans op terugkeer van de al doorlopen ziekte.

Referentie(s)
Gianfredi V, Nucci D, Abalsamo A, Acito M, Villarini M, Moretti M, Realdon S. Green Tea Consumption and Risk of Breast Cancer and Recurrence-A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2018 Dec 3;10(12).

https://www.mdpi.com/2072-6643/10/12/1886/htm

Shi H, Liu J, Tu Y, Freter CE, Huang C. Oolong Tea Extract Induces DNA Damage and Cleavage and Inhibits Breast Cancer Cell Growth and Tumorigenesis. Anticancer Res. 2018 Nov;38(11):6217-6223.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30396940


 

groene-thee-1556709052.jpg