« Vitamine D-tekort verhoogt aantal longaanvallen bij COPD»

Gepubliceerd op 09-05-2019

Patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kunnen het aantal longaanvallen bijna halveren door hun vitamine D-tekort op te heffen. Dat wisten onderzoekers vast te stellen bij enkele honderden patiënten uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Die vermindering zet echter niet verder door als er geen tekort meer is.
 
Om tot deze conclusie te komen, was een subgroepanalyse gemaakt van vier, tot oktober 2017 verschenen RCT’s, met in totaal 560 patiënten. Deze onderzoeken vertoonden strijdige resultaten over het verband tussen vitamine D-suppletie en COPD, waartoe chronische bronchitis en longemfyseem worden gerekend. In de heranalyse konden de resultaten worden gespecificeerd door twee groepen patiënten te onderscheiden: degenen met en degenen zonder vitamine d-tekort. Van een groot deel van hen was ook vastgelegd hoe vaak zij te maken hadden met een plotselinge verergering van de klachten ofwel het aantal longaanvallen (exacerbaties). Deze zijn soms zo ernstig dat ze fatale gevolgen kunnen hebben.

Individuele data konden worden verkregen van 469 deelnemers uit drie van de vier RCT’s. Een vergelijking tussen degenen die, naast de gewone COPD-behandeling, een vitamine D-supplement kregen en degenen die een placebo kregen, wees uit dat er geen verschil was. Dat veranderde echter wanneer deelnemers werden gegroepeerd naar een laag vitamine D-niveau (<25 nmol/l) respectievelijk een adequaat niveau (>25 nmol/l). Tot de laatste categorie behoorden 382 personen en bij hen had suppletie geen effect ten opzichte van een placebo. Onder de 87 anderen echter kregen zij die vitamine D suppleerden gemiddeld 1,2 (matige of ernstige) longaanvallen per jaar, tegenover 2,1 per jaar in de placebogroep. Dit effect ging niet gepaard met enige toename in bijwerkingen: suppletie bleek veilig.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 3 mei 2019  VOEDINGSGENEESKUNDE 

Referentie(s)
Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30630893

copd-1557408253.jpg