« Antibiotica bij zuigelingen langduriger bij-effect dan gedacht»

Gepubliceerd op 30-08-2019

Medisch Dossier augustus 2019

Antibiotica bij zuigelingen langduriger bij effect dan gedacht
Kinderarts Marlies van Houten heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antibiotica bij kinderen. Hieruit blijkt dat antibiotica bij pasgeboren baby’s nog lange tijd hun darmbacteriën en resistentiegenen beïnvloeden.

Antibiotica uit voorzorg
Een infectie is bij een zuigeling niet eenvoudig vast te stellen, aldus Marlies van Houten. Daarom wordt vaak op basis van klinische symptomen preventief gestart met het toedienen met antibiotica. Dit gebeurt al met de nodige terughoudendheid, aldus de kinderarts. Het onderzoek heeft echter laten zien dat antibiotica bij baby’s die slechts anderhalve dag antibiotica kregen al bijeffecten hebben en dat is een opmerkelijke uitkomst.

Darmbacteriën
In het onderzoek zijn gegevens van 147 baby’s die in de eerste week na de geboorte een antibioticum toegediend kregen, vergeleken met een controlegroep van 49 baby’s waaraan geen antibiotica was verstrekt. De darmen van de zuigelingen die met antibiotica waren behandeld, bevatten een minder grote diversiteit aan bacteriën dan die van de controlegroep, waardoor bij de eerste groep ook gunstige bacteriën ontbraken. Dit effect kan tot de leeftijd van één jaar zichtbaar blijven.

Toekomst
Het is nog niet bekend of het gebruik van antibiotica ook in de toekomst gevolgen heeft. Het voornemen is om nu ook de relatie tussen vroegtijdig antibioticagebruik en de ontwikkeling van allergieën of astma te onderzoeken.
Het onderzoek heeft evenmin uitgewezen dat de baby’s resistent worden voor antibiotica. Vervolgonderzoek zal gericht moeten zijn op wat na verloop van tijd gebeurt met de resistentiegenen. Resistentie wordt door meer dan alleen antibioticagebruik bepaald, aldus de kinderarts. Zij ziet het onderzoek vooral als een van de mogelijke bouwstenen voor een beter antibioticabeleid.
 

Bron: ZonMw 205300001. 2019 Aug.

Antibiotica bij zuigelingen langduriger bij effect dan gedacht
Kinderarts Marlies van Houten heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antibiotica bij kinderen. Hieruit blijkt dat antibiotica bij pasgeboren baby’s nog lange tijd hun darmbacteriën en resistentiegenen beïnvloeden.

Antibiotica uit voorzorg
Een infectie is bij een zuigeling niet eenvoudig vast te stellen, aldus Marlies van Houten. Daarom wordt vaak op basis van klinische symptomen preventief gestart met het toedienen met antibiotica. Dit gebeurt al met de nodige terughoudendheid, aldus de kinderarts. Het onderzoek heeft echter laten zien dat antibiotica bij baby’s die slechts anderhalve dag antibiotica kregen al bijeffecten hebben en dat is een opmerkelijke uitkomst.

Darmbacteriën
In het onderzoek zijn gegevens van 147 baby’s die in de eerste week na de geboorte een antibioticum toegediend kregen, vergeleken met een controlegroep van 49 baby’s waaraan geen antibiotica was verstrekt. De darmen van de zuigelingen die met antibiotica waren behandeld, bevatten een minder grote diversiteit aan bacteriën dan die van de controlegroep, waardoor bij de eerste groep ook gunstige bacteriën ontbraken. Dit effect kan tot de leeftijd van één jaar zichtbaar blijven.

Toekomst
Het is nog niet bekend of het gebruik van antibiotica ook in de toekomst gevolgen heeft. Het voornemen is om nu ook de relatie tussen vroegtijdig antibioticagebruik en de ontwikkeling van allergieën of astma te onderzoeken.
Het onderzoek heeft evenmin uitgewezen dat de baby’s resistent worden voor antibiotica. Vervolgonderzoek zal gericht moeten zijn op wat na verloop van tijd gebeurt met de resistentiegenen. Resistentie wordt door meer dan alleen antibioticagebruik bepaald, aldus de kinderarts. Zij ziet het onderzoek vooral als een van de mogelijke bouwstenen voor een beter antibioticabeleid.
 

Bron: ZonMw 205300001. 2019 Aug.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/project-detail/priority-medicines-antimicrobiele-resistentie/consequences-of-early-life-antibiotic-exposure-on-antimicrobial-gene-selection-what-regimen-causes/

zuigeling-antibiotica-1567153134.jpg