« Pleidooi voor wereldwijs onderwijs van de jeugd over planetaire gezondheid»

Gepubliceerd op 24-11-2020

23 november 2020  VNIG 

De Covid-19-pandemie illustreert de noodzaak om onze planeet gezond te houden, zo schrijft The Lancet Planetary Health in een commentaar.1 De uitbraak van dit virus komt immers voort uit de nauwe relatie tussen mens, dier en omgeving. Om toekomstige uitbraken te vermijden en de wereld leefbaar te houden, moeten niet alleen verschillende disciplines en sectoren meer gaan samenwerken, maar is ook kennisuitwisseling tussen generaties van belang.

Een duurzame transformatie ten behoeve van de gezondheid van onze aarde zal blijvende gedragsverandering vereisen van de huidige en toekomstige generaties. Onderwijs zou hier wereldwijd een belangrijke rol in moeten gaan spelen en niet alleen door studenten hierover te onderwijzen, maar ook kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Alleen zo kan onze blik op de planeet veranderen, aldus The Lancet.

De vroege schooljaren zijn belangrijke vormende jaren om creatieve, capabele, onafhankelijke, verantwoordelijke en veerkrachtige individuen te worden. Het is daarom zo cruciaal dat kinderen al van jongs af aan leren over de verbinding tussen de omgeving, dieren, planten en humane gezondheid. Zo worden zij zich bewust van de invloed van hun eigen gedrag en de actie die zij zelf kunnen ondernemen om hun gezondheid te beschermen en de natuur te respecteren.

Verschillende onderzoeken laten al zien dat vroeg onderwijs over klimaatverandering zijn vruchten afwerpt. Zo toont een onderzoek aan dat het jonge mensen minder kwetsbaar maakt en hen beter in staat stelt om zich aan te passen in geval van natuurrampen en klimaatverandering in hun volwassen leven.2 Ook liet een project over afvalmanagement op basisscholen in South Yorkshire zien dat dit ouders stimuleerde om meer afval te recyclen, wat tot minder restafval leidde.3 Een ander onderzoek toonde aan dat het onderwijzen van kinderen over de connectie tussen humane, dierlijke en milieugezondheid, hen stimuleerde om te kiezen voor een opleiding in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.4

Tot nu toe wordt onderwijs over planetaire gezondheid vooral gegeven op universiteiten, en die focus negeert jonge kinderen, terwijl zij onze toekomstige politici, leraren, ouders en andere invloedrijke personen kunnen worden. De organisatie One Health Lessons is inmiddels bezig met het ontwikkelen van passend lesmateriaal voor scholieren van 6 tot 18 jaar. Deze lessen worden momenteel in 50 talen vertaald, die in 97 landen worden gesproken.

De snelle opkomst van jeugdklimaatbewegingen, onder meer gepersonifieerd door Greta Thunberg, en de klimaatstakingen van jeugd wereldwijd, zijn een positief teken dat jongere generaties de urgentie en ernst van het klimaatprobleem inzien. Gericht onderwijs kan hen voorbereiden op de uitdagingen die er liggen en een gezondere en duurzamere manier van leven ondersteunen.

Bronvermelding:


Von Borries, R. et al. Planting sustainable seeds in young minds: the need to teach planetary health to children. The Lancet Planetary Health, Comment| Vol 4, Issue 11, E501-E502, November 01, 2020, Open Access Published: November 2020.
Lutz W. et a.. Universal education is key to enhanced climate adaptation. Science. 2014; 346: 1061-1062.
Maddox P. et al. The role of intergenerational influence in waste education programmes: the THAW project. Waste Manag.2011; 31: 2590-2600.
Thomson, D.J. Mainstreaming One Health by engaging children ages 5–18. One Health Congress; online; March 10–11, 2020
 

 
 
 
 
 

wereldbol60b87046-237d-4be8-a642-51436cc9498f-1606248992.jpg