« Gezondheidsschade alleen voor bewerkt vlees aantoonbaar»

Gepubliceerd op 01-10-2021

‘Consuming a modest amount of unprocessed meat as part of a healthy dietary pattern is unlikely to be harmful,’ aldus een van de auteurs van een studie1 naar de relatie tussen vlees en hart- en vaatziekten c.q. sterfte. Ook voor wit vlees werd geen schade vastgesteld. Bewerkt vlees toonde echter een overduidelijke associatie met verhoogde gezondheidsrisico’s. Volgens een ander onderzoek2 hoort daar ook dementie bij.
 
Eerstgenoemde studie werd verricht in 21 landen met zowel een laag, midden als hoog gemiddeld inkomen. De gegevens werden gebruikt van 134.297 personen, een cohort uit de Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) studie. De inname werd bepaald aan de hand van landspecifiek gevalideerde voedselfrequentievragenlijsten. Primaire uitkomstmaat waren totale sterfte en ernstige hart- en vaatincidenten.

Gedurende een follow-up van 9,5 jaar deden zich 7.789 sterfgevallen voor en waren er 6.976 hart- en vaatgebeurtenissen. Een inname per week van 250 gram of meer onbewerkt rood vlees kende geen significante associatie met deze uitkomstmaten. Voor gevogelte werd evenmin een relatie gevonden. Consumptie van 150 gram of meer bewerkt vlees was echter gerelateerd aan verhoogde risico’s van 46% op hart- en vaatziekten en van 51% op sterfte in vergelijking met het niet consumeren daarvan.

In de tweede studie, op basis van gegevens uit de Britse Biobank van 493.888 personen, hadden zich na een gemiddelde follow-up van acht jaar 2.896 gevallen van dementie ongeacht oorzaak voorgedaan, 1.006 gevallen van alzheimer en 490 gevallen van vasculaire dementie. Er werd een verhoogde kans op dementie door bewerkt vlees gevonden, maar opvallend genoeg een verlaagde kans door het eten van onbewerkt rood vlees. De gevonden verbanden bleven in stand na controle voor apolipoproteïne E (ApoE), welke het dementierisico met een factor 3 tot 6 vergroot.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 1 oktober 2021 Platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Ton Geurtsen

Referentie(s)
1 Iqbal R, Dehghan M, Mente A, et al. Associations of unprocessed and processed meat intake with mortality and cardiovascular disease in 21 countries [Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study]: a prospective cohort study. Am J Clin Nutr. 2021 Mar 31:nqaa448.

2 Zhang H, Greenwood DC, Risch HA, et al. Meat consumption and risk of incident dementia: cohort study of 493,888 UK Biobank participants. Am J Clin Nutr. 2021 Jul 1;114(1):175-184.
  

processed-meat-1633112101.png