« Slaapverlenging vermindert de energie-inname»

Gepubliceerd op 18-02-2022

Een recent onderzoek wijst uit dat slaapverlenging de energie-inname vermindert en resulteert in een negatieve energiebalans bij volwassenen met overgewicht. Onderzoekers adviseren dat het verbeteren en behouden van een gezonde slaapduur over een langere periode onderdeel wordt van programma's voor preventie van obesitas en voor gewichtsverlies.
 
Onderzoekers van het Department of Medicine aan de universiteit van Chicago hebben de effecten gemeten van slaapverlenging op energie-inname, energieverbruik en lichaamsgewicht bij volwassenen met overgewicht. Het ging om een gerandomiseerde klinische single-center studie, met parallelle groep. Deelnemers waren volwassen mannen en vrouwen van 21 tot 40 jaar met een BMI tussen 25,0 en 29,9 en een gemiddelde slaapduur van minder dan 6,5 uur per nacht.

Alle deelnemers moesten zes maanden voorafgaand aan de studie een stabiele (zelf­gerapporteerde) slaapgewoonte hebben. De deelnemers vulden een ​​eerste online-enquête in, gevolgd door een persoonlijk interview. Van daaruit ondergingen alle deelnemers een laboratorium­screening om te bepalen of ze in aanmerking kwamen voor deelname. De opgegeven slaapduur werd bevestigd door een thuis-screening van de pols gedurende een week.

Na een slaapperiode van twee weken als baseline werden de deelnemers gerandomiseerd naar ofwel een persoonlijk advies om hun slaaptijd te verlengen tot 8,5 uur (de slaap­verlengings­groep) ofwel ze zetten hun gewoonlijke slaaproutine voort. Een totaal van 80 gerandomiseerde deelnemers werden geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 28,9 jaar en er deden 41 mannen (51,3%) en 39 vrouwen (48,7%) mee.

De slaapduur van de deelnemers in de slaap­verlengings­groep nam toe met gemiddeld 1,2 uur per nacht vergeleken met de controlegroep. De slaapverlengingsgroep liet een significante afname van de energie-inname zien, vergeleken met de controlegroep (−270 kcal/d).

De verandering in slaapduur was omgekeerd evenredig met de verandering in energie-inname. Er werd echter geen significante gewichts­vermindering in de slaap­verlengings­groep vastgesteld versus de controlegroep. In het algemeen bleek uit het onderzoek dat kortdurende slaapverlenging de objectief gemeten energie-inname verminderde en resulteerde in een negatieve energiebalans bij volwassenen met overgewicht.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 18 februari 2022 Platform voor Voedingsgeneeskunde

Auteur
Andrea van Vuuren
Referentie(s)
Tasali E, Wroblewski K, Kahn E et al. Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online February 07, 2022.
 

slaap-1645186337.png