« Veiligheid Vitamine D»

Gepubliceerd op 16-11-2018

Veiligheid hogere doseringen vitamine D


woensdag 14 november 2018


Vitamine D maken we aan onder invloed van zonlicht. In de winter – wanneer de dagen korter worden – kunnen we dus wel wat extra vitamine D gebruiken. Maar hoeveel kun je dan het best suppleren? En zijn hogere doseringen eigenlijk wel veilig? 
 

De ADH van vitamine D varieert van 2,5 tot 12,5 microgram per dag, waarbij de hoogste aanbeveling geldt voor mensen boven de zeventig jaar. Bij verminderde blootstelling aan zonlicht of hogere huidpigmentatie, kan daar nog 2,5 microgram bijkomen. Doel van deze suppletie is voornamelijk de verhoging van calcium-opname in de botten.

 

Hoog-gedoseerde suppletie
Hierboven spreken we over de laag-gedoseerde suppletie, waarvan al bekend was dat dit op de lange termijn veilig is. Echter, er was nog maar weinig bekend over de eventuele bijwerkingen van hoog-gedoseerde vitamine D suppletie. Terwijl er bij lagere doses geen verhoogd risico was gevonden op vallen en fracturen, leek een studie met een jaarlijkse dosis van 300.000 IE (40 IE is 1 microgram), 3 jaar of langer genomen, dit risico wel te verhogen. Echter, onlangs is een systematische review en meta-analyse uitgevoerd, die 19.389 deelnemers omvatte. Hieruit bleek dat het aantal deelnemers met bijwerkingen niet verschilde tussen vitamine D en placebogroep. Daarom zijn de bijwerkingen van hoog-gedoseerde vitamine D suppletie op de lange termijn onderzocht.

 

Onderzoek
In een vier jaar durende gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie kregen 5108 volwassenen van 50-84 jaar oud elke maand een hoog-gedoseerd vitamine D3-supplement (100.000 IE) of een placebo. De resultaten, gepubliceerd door Clinical Nutrition, omvatten de zelf gerapporteerde bijwerkingen. Hiervoor kreeg men maandelijks een vragenlijst, inclusief een open vraag over eventuele bijwerkingen die de deelnemers aan de betreffende capsules toedichtten. Zowel in de vitamine D- als de placebogroep werd melding gemaakt van meer dan 1 vermeende bijwerking, door respectievelijk 16,5 en 15,8 % van de deelnemers. Een nihil verschil, bijlange na niet significant.

 

Conclusie
Maandelijkse suppletie van hoog-gedoseerde (100.000 IE) vitamine D3 gedurende langere tijd heeft geen invloed op de door de deelnemers gemelde bijwerkingen. Het kan als veilig worden beschouwd.

 

Referenties
Malihi Z, Lawes CMM, Wu Z, Huang Y, Waayer D, Toop L, Khaw K, Camargo CA, Scragg R, (2018) Monthly high-dose vitamin D3 supplementation and self-reported adverse events in a 4-year randomized controlled trial. Clinical Nutrition https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.07.034.


http://www.naturafoundation.nl/monografie/vitamine_D.html


https://www.nutraingredients.com/Article/2018/08/14/RCT-backs-long-term-safety-of-high-dose-vitamin-D-supplements