« Lineair verband tussen toename BMI en stijgende bloeddruk»

Gepubliceerd op 08-03-2019

Voedingsgeneeskunde 8 maart 2019

Overgewicht is een sterke risicofactor voor ziekte en dan vooral voor hart- en vaatziekten. Een (te) hoge bloeddruk is dat eveneens. Maar ook tussen deze beide risicofactoren is er een verband: overgewicht gaat samen met stijging van de bloeddruk. Hoe zij zich tot elkaar verhouden, is onderwerp van een recente studie onder bijna achtduizend mensen. Er blijkt een positief lineair verband te zijn.
 
Het betrof een cross-sectioneel onderzoek dat tussen 2015 en 2017 werd gehouden onder 7.907 Italiaanse volwassenen. De deelnemers waren gemiddeld 55,4 jaar en de verdeling naar sekse was 56% vrouw en 44% man. Via vragenlijsten werd inzicht verkregen in relevante leefstijlfactoren en gemeten werden lengte, gewicht, bloedsuiker en cholesterol. Op basis van lengte en gewicht werd de Body Mass Index (BMI) vastgesteld en daarnaast werd de gemiddelde bloeddruk bepaald.

De deelnemers werden gegroepeerd op basis van criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor verschillende graden van zwaarlijvigheid. Van hen had 38% overgewicht (BMI ≥ 25) en 15% obesitas (BMI ≥ 30). Deze laatste groep kon weer worden onderverdeeld naar klasse 1 (BMI ≥ 30: 11,8%), klasse 2 (BMI ≥ 35: 2,5%) en klasse 3 (BMI ≥ 40: 0,7%).

Het aantal mensen met hypertensie was groter onder mannen dan onder vrouwen. Ook waren zij gemiddeld ouder, met een leeftijdsverschil van 16 jaar ten opzichte van degenen met een normale bloeddruk. De prevalentie van diabetes en hoog cholesterol lag bij hen eveneens hoger.

Onder degenen met een normaal BMI was de bloeddruk bij 45% te hoog, bij degenen met overgewicht was dat 67%, om bij de klassen 1, 2 en 3 van obesitas door te stijgen naar respectievelijk 79%, 79% en 87%. Opvallend aan deze cijfers is het lineaire verband: een significante bloeddruktoename naarmate het gewicht hoger is. Dat betekent dat de BMI, los van andere invloeden, een onafhankelijke risicofactor voor hoge bloeddruk is. Volgens de onderzoekers kan de BMI worden gebruikt als een eenvoudige en effectieve voorspeller van hypertensie.
 
Verschenen in de nieuwsbrief van 8 maart 2019

Referentie(s)
Landi F, Calvani R, Picca A, Tosato M, Martone AM, Ortolani E, Sisto A, D'Angelo E, Serafini E, Desideri G, Fuga MT, Marzetti E. Body Mass Index is Strongly Associated with Hypertension: Results from the Longevity Check-up 7+ Study. Nutrients. 2018 Dec 13;10(12). https://www.mdpi.com/2072-6643/10/12/1976/htm

bmi-bloeddruk-1552062357.jpg