« Gecombineerde leefstijlinterventie niet voldoende bij obesitas»

Gepubliceerd op 26-11-2019

VNIG 26 november 2019

Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) zijn ontwikkeld om leefstijlgerelateerde aandoeningen door overgewicht, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, te voorkomen of behandelen. De GLI omvat aanpassingen in het voedingspatroon van de deelnemer, terwijl tegelijkertijd lichaamsbeweging wordt gestimuleerd. De gewichtsafname van deelnemers met overgewicht is echter niet altijd significant groter bij een GLI dan bij een normale behandeling, zo concludeert Lisa Verberne in haar proefschrift.

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en daarom een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes. De laatste jaren wordt er vanuit de overheid dan ook vaker ingezet op de preventie van overgewicht en obesitas. Er is een Nationaal Preventieakkoord opgesteld en sinds 1 januari 2019 wordt een GLI vergoed vanuit de basisverzekering. Verberne vond echter bij de analyse van de GLI ‘BeweegKuur’ dat deze behandeling niet significant betere resultaten opleverde dan de normale behandeling.

Uit het proefschrift van Verberne blijkt tevens dat de behandeling van overgewicht in de eerstelijnszorg onvoldoende effect sorteert. Driekwart van de patiënten met overgewicht behaalt niet een gewichtsafname van vijf procent of meer ten opzichte van hun startgewicht. Daarbij concludeerde ze dat in de praktijk de Body Mass Index (BMI) geregeld niet geregistreerd wordt, zelfs niet bij patiënten met chronische aandoeningen, en dat veel patiënten vroegtijdig stoppen met de behandeling bij een diëtist. Haar aanbeveling is dan ook dat huisartsen het gewicht van hun patiënten beter registreren en dat diëtisten meer aandacht zouden moeten besteden aan therapietrouw. Deze aanbevelingen vragen echter ook meer tijd van de verschillende behandelaars, wat mogelijk niet past binnen de tijd die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraar. Terwijl juist hier winst valt te behalen. Deelnemers bleken namelijk een grotere gewichtsreductie te bereiken als ze langer behandeld werden.

Bronvermelding:
www.nivel.nl 

e495e761-04f3-4cb3-8780-e2be91f4a85c-1574751847.jpg